ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И РАНГИРАЊУ ЗА УПИС II И III ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

  • Post author:
  • Post category:Info

Студенти који су у школској 2018/19. години остварили најмање 60 ЕСПБ бодова рангирају се за финансирање из буџета у оквиру квоте предвиђене за упис на II и III годину студија уписаног студијског програма.

Студенти који остваре право на финансирање из буџета биће уписани као студенти који се финансирају из буџета, а студенти који то право не остваре биће уписани као самофинансирајући студенти.

Студенти који се финансирају из буџета приликом уписа опредељују се за предмете који носе најмање 60 ЕСПБ.

Позивамо студенте, да Студентској служби Факултета од 7. до 10. октобра 2019. године у периоду од 14 до 17 часова, доставе документацију неопходну за рангирање и упис.

Напомена: Уколико приметите да Вам у е-индексу, нису коректно унети предмети и оцена, обавестите нас приликом доласка како бисмо били у могућности да валидно извршимо рангирање.

Пре самог дана уписа неопходно је:

  • попунити електронски ШВ образац који се налази у електронском индексу
  • измирити сва финансијска дуговања (обрачуната у електронском индексу у делу предрачун школарине) за претходну школску годину уплатом на рачун Факултета са позивом на број датим у електонском налогу сваког студента

Рангирање кандидата и утврђивање редоследа на буџетској листи врши се на основу члана 14. Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Факултета.

Комисија за упис на докторске студије извршиће вредновање и квантификовање остварених научних резултата.

Ранг листа за упис студената који се финансирају из буџета на II и III годину докторских академских студија биће објављена 11. октобра 2019. године.

Студенти могу поднети жалбу Комисији за упис на е-адресу pdnauka@fasper.bg.ac.rs

Самофинансирајући студенти при упису опредељују се за предмете који носе најмање 40 ЕСПБ. до 12. октобра 2019. године.

Настава на докторским студијама у школској 2019/2020. години почиње 14. октобра 2019. године.

page1image4194087104