ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 • Post author:
 • Post category:Info
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке даје у закуп пословни простор површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона, у поступку јавног надметања.
Пријаве се подносе у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана објављивања Огласа, најкасније до 12. априла 2023. године до 15,00 часова, непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.
 1. Oglas za zakup poslovnog prostora (.pdf)
 2. Prezentacija poslovnog prostora (.pdf)
 3. Prijava (.pdf)
 4. Spisak obavezne dokumentacije uz Prijavu (.pdf)

 

ИЗЈАВЕ:
ФИЗИЧКА ЛИЦА
 1. Izjava FIZICKOG LICA o prihvatanju uslova iz Oglasa (.pdf)
 2. Izjava FIZICKOG LICA o spremnosti ulaganja (.pdf)
 3. Izjava FIZICKOG LICA o placanju troskova (.pdf)
 4. Izjava FIZICKOG LICA o dostavi dokaza (.pdf)
 5. Izjava FIZICKOG LICA o obezbedjivanju potrazivanja (.pdf)
ПРАВНА ЛИЦА
 1. Izjava PRAVNOG LICA o prihvatanju uslova iz Oglasa (.pdf)
 2. Izjava PRAVNOG LICA o spremnosti ulaganja (.pdf)
 3. Izjava PRAVNOG LICA o placanju troskova (.pdf)
 4. Izjava PRAVNOG LICA o dostavi dokaza (.pdf)
 5. Izjava PRAVNOG LICA o obezbedjivanju potrazivanja (.pdf)
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
 1. Izjava PREDUZETNIKA o prihvatanju uslova iz Oglasa (.pdf)
 2. Izjava PREDUZETNIKA o spremnosti ulaganja (.pdf)
 3. Izjava PREDUZETNIKA o placanju troskova (.pdf)
 4. Izjava PREDUZETNIKA o dostavi dokaza (.pdf)