Програм доедукације

  • Post author:
  • Post category:Info

На основу Закона о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања, члан 30. ( „Службени гласник број 10/2019. Од 19.марта 2019. “), стекли су се услови за извођење наставе и других облика васпитно-образовног рада за запослене у школама за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Пријава кандидата за програм доедукације, обављаће се у периоду од 12. до 19. марта 2019. године, поштом на адресу Факултета, Високог Стевана број 2, или на меил: mila@fasper.bg.ac.rs

Настава на програму доедукације, планирана је за 26.03.2019. године и трајаће до 26.јула 2019. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА