10. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС“

 • Post author:
 • Post category:Info

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију организовао је 10. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС“ који је одржан 25. и 26. октобра 2019. године. Скуп је акредитован као облик стручног усавршавања запослених у образовању, социјалној заштити и здравству.

Председник прoгрaмскoг oдбoрa

 • Др Снежана Николић, редовни професор, декан, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Чланови Програмског одбора са Универзитета у Београду Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

 • Др Весна Жунић Павловић, редовни професор, продекан за науку
 • Др Гордана Одовић, редовни професор, продекан за наставу
 • Др Данијела Илић Стошовић, редовни професор
 • Др Бранислава Поповић Ћитић, редовни професор
 • Др Весна Вучинић, ванредни професор
 • Др Сања Димоски, ванредни професор
 • Др Бојан Дучић, доцент
 • Др Марија Јелић, доцент
 • Др Тамара Ковачевић, доцент

Чланови Програмског одбор из иностранства

 • Др Дмитриев Алексей Андреевич, профессор, декан, Московский государственный областной университет – Факультет специальной педагогики и психологии, Москва, Россия
 • Др Милан Кулић, редовни професор, декан, Универзитет у Источном Сарајеву – Медицински факултет, Фоча, Босна и Херцеговина
 • Dr Mitja Krajčan, redni profesor, prodekan za kakovost in razvoj, Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija
 • Др Зора Јачова, редовни професор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Филозофски факултет, Скопје, Македонија
 • Dr Ante Bilić-Prcić, izvanredni profesor, prodekan za studije i studente, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Viviana Langher, professore associato, Università Sapienza di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia, Roma, Italia
 • Dr Jan Šiška, docent, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praha, Czech Republic

Организациони одбор

 • Др Снежана Николић, редовни професор, декан
 • Др Весна Жунић Павловић, редовни професор, продекан за науку
 • Др Гордана Одовић, редовни професор, продекан за наставу
 • Др Ксенија Станимиров, доцент
 • Др Предраг Теовановић, доцент
 • Ивана Веселиновић, асистент
 • Невена Јечменица, асистент
 • Марија Нешић, асистент
 • Александра Пантовић, асистент
 • Ивана Сретеновић, асистент

Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију