ФАСПЕР

ФАСПЕР

.инфо

СМЕШТАЈ ЗА УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ”БЕОГРАД”

ПРИЈАВНО – БОДОВНА ЛИСТА СТУДЕНАТА ПО ШКОЛСКОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ УСЛОВУ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ”БЕОГРАД”
Студенти испуњавају услове Конкурса и приложили су одговарајућу документацију.

Close Menu