Користимо ову прилику да Вас обавестимо да је Европска комисија објавила нови Еразмус+ Општи позив за одношење предлога пројеката за 2021. годину. Универзитет у Београду наставља учешће у новом програму Еразмус+ у периоду 2021 – 27. године у истом статусу, што значи да установе и организације и даље имају могућност да пуноправно учествују у свим деловима Еразмус+ програма.

Као и претходних година, факултети и институти Универзитета у Београду су позвани да попуне формулар за пријаву пројеката мобилности у оквиру новог циклуса програма. Оно што представља важу напомену за овај конкурсни рок је чињеница да ће факултети/ институти у оквиру ове форме имати могућност да поднесу пријаве за мобилност само са програмским земљама, односно универзитетима (Земље ЕУ и Норвешка, Исланд, Лихтенштај, Северна Македонија, Турск – некадашња КА103).

Пријавни формулар за учешће у Еразмус+ програму мобилности је форма коју именоване особе факултета/института Универзитета у Београду попуњавају како би Универзитет у Беораду имао увид у приоритете својих чланица када је у питању сарадња у области мобилности студената и особља у оквиру Еразмус+ програма, како са програмским, тако и са партнерским земљама.

Уредно попуњен и правовремено достављен формулар усклов је за укључивање предлога факултета/института у јединствену пријаву КА131, коју припрема, подноси и координира Универзитет у Београду као носилац Еразмус повеље за високо образовање.

Пријавни формулар за учешће у Еразмус+ програму мобилности попуњава се online, путем MobiON платформе Универзитета у Београду. Рок за попуњавање формулара истиче у среду, 05. маја 2021. године у 13 часова. Након истека рока за подношење пријава, накнадне измене и допуне у пријави неће бити могуће.

Напомињемо да је укупни фонд за тренутни позив за средства у оквиру кључне акције КА131 на нивоу Републике Србије веома ограничен и знатно мањег обима него што је то до сада био случај. Стога је Универзитет у Београду, како би олакшао текућу пријаву за средства, у платформи назначио са којим универзитетима је успостављена сарадња и реализована мобилност на основу предлога за сарадњу достављених у претходна два позива. Одабиром одговарајуће партнерске институције, можете се определити за наставак сарадње са том институцијом у оквиру КА131. Уколико се одлучите да пријавите нове партнере за сарадњу у оквиру КА131 неопходно је да приликом одабира приоритетних партнера (у прецизно назначеним областима), као и у образложењу, водите следећим критеријумима:

  • Усклађеност са циљевима Стратегије мобилности Универзитета у Београду [1] и Еразмус+ програма 2021-27, које се односе на сарадњу, квалитет, инклузију и правичност, изузетност, креативност и иновације;
  • Досадашњи остварени резултати у сарадњи са предложеном институцијом, уколико партнерство кроз Еразмус+ није претходно успостављено;
  • Квалитет сарадње и поузданост партнера у реализацији сарадње;
  • Значај сарадње са предложеним партнером, како за саме учеснике и партнерске институције, тако и за сам Универзитет и могућност проширивања сарадње на више од једне чланице или Универзитет у целини;
  • Претходне иницијативе партнерске институције за успостављање сарадње у оквиру Еразмус+ програма, која није раније формализована.

Имајући горенаведено у виду, најљубазније Вас молимо да приликом планирања и подношења пријава за мобилност у оквиру овогодишње пријаве, пажљиво размотрите нова партнерства која предлажете и кроз прелиминарне контакте обезбедите начелну сагласност партнера за успостављање сарадње са УБ, проверите компатибилност ISCED поља и студијских програма између партнерске и Ваше институције, како Универзитет не би дошао у ситуацију да због малог броја реализованих мобилности и неискоришћених средстава, буде санкционисан смањењем буџета у наредном конкурсном року.

С поштовањем,
Еразмус+ тим Универзитета у Београду

Obaveštavamo Vas da je zbog velikog odziva, produžen krajnji rok za prijavu kandidata, odnosno rangiranje kandidata za Univerzitet University of Burgos, (Spain), a za programe mobilnosti Outgoing student .

Rok za prijavu kandidata ističe: 19.04.2021. 13:00

Rok za dostavljanje rang liste Univerzitetu u Beogradu ističe: 25.04.2021. 23:59

Molimo Vas da izvršite rangiranje kandidata za svoju instituciju.

Srdačan pozdrav,

Erasmus+ tim Univerziteta u Beogradu

Logo Svetskog omladinskog talasa - World Youth WaveМеђународна студентска недеља у Београду (International Student Week in Belgrade – ISWiB) је интернационални фестивал који се одржава у Београду од 6. до 13. августа 2021. године и  који већ дуги низ година окупља студенте из преко 50 држава широм света. Идеја фестивала је да се млади у мултикултуралном окружењу баве највећим проблемима данашњег друштва и да путем радионица које се користе разним методама пруже свој допринос решавању тих проблема. Ове године славимо 14. годину постојања и под слоганом „#IAppreciateMe“ студенти ће моћи да учествују у 10 занимљивих радионица као што су: мјузикл, психодрама, старт ап и друге. Фокус овогодишње конференције јесте самоактуелизација, охрабривање и припрема младих за предстојеће промене, подстицање да развијају сопствену личност и самопоуздање, и тиме постану најбоља верзија себе. Осим едукативног програма, младима се пружа могућност упознавања Београда и размена мишљења са својим вршњацима у амбијенту ослобођеном од предрасуда, расизма, ксенофобије, хомофобије, насиља и говора мржње. Учесници ће упознати и стручњаке различитих професија и биће подстицани на друштвени активизам у сопственој локалној заједници. Надамо се да ћете препознати значај наше манифестације и бити спремни да допринесете нашем стварању, и ширењу мултикултуралног дијалога и на нашим просторима.

Уколико имате било каквих питања, молимо Вас да не оклевате да нас контактирате. За више информација, можете посетити наш сајт https://iswib.org/.

ISWiB.pdf

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

“Специфичности образовања и професионалног оспособљавања младих у сукобу са законом” за избор у звање доцента за кандидата др Марију Маљковић бити одржано 26.03.2020. године у 11:00 часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

О Д Л У К А О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ОДЛУКА.pdf

Пријава за подршку.doc

Отворена пријава за летњу школу Архус универзитета из Данске – AU Summer University 2021.

Архус универзитет, са којим Универзитет у Београду има споразум о сарадњи, такође је и један од партнера у оквиру недавно одобреног пројекта Erasmus+ програма, Европски универзитети, под називом Circle U. С обзиром на партнерство  са Архус универзитетом, студенти Универзитета у Београду који буду заинтересовани за учешће у летњој школи биће ослобођени плаћања трошкова похађања курсева у оквиру ЛШ. Већина курсева биће онлајн, а уколико се студент одлучи за курсеве који се реализују на Архус универзитету, сносиће остале релевантне трошкове везане за пут у боравак у Данској.

Додатне информације о понуди курсева и начину пријаве кандидата и остале релевантне информације доступне су на следећем линку: https://international.au.dk/education/admissions/summeruniversity/welcome-to-au-summer-university/

С обзиром на чињеницу да је неопходна номинација Универзитета у Београду како би студенти били ослобођени плаћања трошкова одабраног курса, најљубазније Вас молимо да имена заинтересованих кандидата доставите на следећу email адресу: stamlj@rect.bg.ac.rs , најкасније до 25. марта 2021. године.

AU Summer University 2021 programme information (.pdf)

С поштовањем,

Љубица Димитријевић
Сектор за међууниверзитетску и
међународну сарадњу
Универзитет у Београду
Студентски трг 1
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3207455
www.bg.ac.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ расписује КОНКУРС

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 1000 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА[1] ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 500 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ МАСТЕР

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

КОНКУРС (.pdf)


[1]   Напомена: Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимања изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на кoja се односе.

У наредном периоду Центар за развој каријере и саветовање студената планира реализацију две панел дискусије /онлине/:

11.11. Одрживе каријере у Србији – одговорни грађани 21. века – циркуларна економија /о томе зашто је важна циркуларна економија, како неко током студија или по завршетку факултета може стећи радно искуство у области циркуларне економије, као и која су знања и вештине потребне да би се неко бавио том облашћу/

18.11. Проактивно о правом аспекту праксе и првог посла / о различитим формама уговора, правима и обавезама на послу и пракси итд./

Желели бисмо да о овим темама чује што већи број студената, не само они који ове теме обрађују у оквиру својих модула, већ и они студенти и дипломци они који не познају значај циркуларне економије и они којима су уговори, права и обавезе на послу и пракси велика непознаница.