ФАСПЕР

ФАСПЕР

.инфо

Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студенту Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2019/2020 годину.

 

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију организовао је 10. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС“ који је одржан 25. и 26. октобра 2019. године. Скуп је акредитован као облик стручног усавршавања запослених у образовању, социјалној заштити и здравству.

Председник прoгрaмскoг oдбoрa

 • Др Снежана Николић, редовни професор, декан, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Чланови Програмског одбора са Универзитета у Београду Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

 • Др Весна Жунић Павловић, редовни професор, продекан за науку
 • Др Гордана Одовић, редовни професор, продекан за наставу
 • Др Данијела Илић Стошовић, редовни професор
 • Др Бранислава Поповић Ћитић, редовни професор
 • Др Весна Вучинић, ванредни професор
 • Др Сања Димоски, ванредни професор
 • Др Бојан Дучић, доцент
 • Др Марија Јелић, доцент
 • Др Тамара Ковачевић, доцент

Чланови Програмског одбор из иностранства

 • Др Дмитриев Алексей Андреевич, профессор, декан, Московский государственный областной университет – Факультет специальной педагогики и психологии, Москва, Россия
 • Др Милан Кулић, редовни професор, декан, Универзитет у Источном Сарајеву – Медицински факултет, Фоча, Босна и Херцеговина
 • Dr Mitja Krajčan, redni profesor, prodekan za kakovost in razvoj, Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija
 • Др Зора Јачова, редовни професор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Филозофски факултет, Скопје, Македонија
 • Dr Ante Bilić-Prcić, izvanredni profesor, prodekan za studije i studente, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Viviana Langher, professore associato, Università Sapienza di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia, Roma, Italia
 • Dr Jan Šiška, docent, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praha, Czech Republic

Организациони одбор

 • Др Снежана Николић, редовни професор, декан
 • Др Весна Жунић Павловић, редовни професор, продекан за науку
 • Др Гордана Одовић, редовни професор, продекан за наставу
 • Др Ксенија Станимиров, доцент
 • Др Предраг Теовановић, доцент
 • Ивана Веселиновић, асистент
 • Невена Јечменица, асистент
 • Марија Нешић, асистент
 • Александра Пантовић, асистент
 • Ивана Сретеновић, асистент

Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je u ZUOV-u akreditovao jednodnevnu tribinu Podrška osobama sa ometenošću u učenju engleskog jezika koja će se održati 25.12.2019. godine od 11h-15h u Velikoj sali Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Tribina je namenjena nastavnicima stranog jezika, informatike, ali i drugih opšteobrazovnih i stručnih predmeta, kao i nastavnicima koji rade u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, ali i predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom.

Cilj tribine je upoznavanje učesnika skupa sa mogućnostima primene platforme za učenje engleskog jezika kod odraslih osoba sa ometenošću uz oslanjanje na principe univerzalnog dizajna, a ostvariće se kroz sledeće teme:

 • Značaj učenja engleskog jezika za osobe sa ometenošću (prof. dr Nenad Glumbić)
 • Kreiranje nastavnog materijala, plana i programa za kurseve engleskog jezika (Maja Ivančević Otanjac, nastavnik stranog jezika)
 • Univerzalni dizajn (prof. dr Branislav Brojčin)
 • Platforma za učenje engleskog jezika ( dr Nenad Glumbić, Maja Ivančević Otanjac, prof. dr Branislav Brojčin).

Učešće na tribini je besplatno. Prijave će se primati do 10.12.2019. godine na mejl mira.djordjevic81@gmail.com. Prilikom prijave potrebno je dostaviti sledeće podatke:

FORMULAR (.docx)

На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012. године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на сeдници одржаној 01.11.2019. године, донео је следећу:

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ.

Одлука о расписивању конкурса за доделу “Награда Миливоја Јовановића и Луке Ćеловића” за стручне радове студената Унивезитета у Београду из области правних и економских наука за школску 2019/2020. годину.

Рок за подношење пријава је од 11.11. до 11.12.2019. године.

Поштована,
Поштовани,

Ректорски колегијум препоручује да за студенте и студенткиње уписане на студијске програме свих нивоа студија обезбедите похађање онлајн курсева академске честитости, које је Универзитет у Београду прибавио од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У курсевима “Академски интегритет 1” и “Академски интегритет 2” покривена су основна питања о појму академског интегритета, о облицима његовог кршења, о последицама и корекцијама, о академском писању, о правилном позивању на литературу, о главним проблемима везаним за академски интегритет приликом академског писања, о митовима и сивим зонама везаним за позивање на литературу, уз конкретне савете студентима.

Курсеви о академској честитости развијени су на основу примера добре праксе Универзитета у Гетеборгу (Шведска), у оквиру пројекта “Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији” који су заједно финансирали Европска унија и Савет Европе. Општи циљ пројекта, који се спроводио у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, био је јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији применом превентивних механизама који почивају на стандардима и пракси Савета Европе.

На следећем линку можете преузети пакет са софтвером за инсталацију платформе с курсевима, као и детаљна упутства за инсталацију, упутства за роле администратора, професора (односно задуженог у студентској служби) и студента.

http://bg.ac.rs/Kursevi_o_akademskom_integritetu.zip

На основу искуства стеченог прилком реализације курсева на студијама при Универзитету, препорука је да се рола професора додели студентској служби, због праћења полагања тестова као услова за упис у наредну школску годину. Такође, треба напоменути да је полагање тестова оптимизовано за десктоп рачунаре.

У прилогу се налази и пример упутства за студенте и студенткиње, које факултет може да прилагоди својим потребама.

Стручна служба Универзитета у Београду

ОБАВЕШТЕЊЕ студентима прве и треће године студија Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Превентивни прегледи студената који су уписали прву и трећу годину студија („Службени гласник РС“ бр 7/2019) школске 2019/2020. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште мецицине, први спрат, соба 1.10

у периоду од 21.10.2019. до 08.11.2019. године

Систематски прегледи се обављају радним данима у терминима:

 1. група од 10 студената предаје документа  од 7:30 до 8:00
 2. група од 10 студената предаје документа  од 10:00 до 10:30
 3. група од 10 студената предаје документа  од 13:30 до 14:00
 4. група од 10 студената предаје документа  од 16:30 до 17:00


Студенти могу да обаве превентивни преглед  и на превентивном пункту на Филозофском факултету (Чика-Љубина 18-20, улаз са платоа) први спрат, од 8,30 до 13,00 часова

Систематски преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања, само студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти треба  да понесу  индекс и оверену здравствену исправу.

Центар за развој каријере током актуелног семестра реализује курс “Вештине управљања каријером“ за студенте Универзитета у Београду.
Курс је намењен студентима завршних година студија који желе да спремније закораче у ново поглавље развоја каријере након факултета. Кроз различите активности, задатке, алате за самопроцену, вежбе и ресурсе полазници ће добити одговоре на питања као што су: Како видим своју каријеру? Који су моји квалитети? Које опције ми стоје на располагању? Како се постављају циљеви? Како и где могу да тражим посао? Како да се успешно представим послодавцу? и многа друга.

И овог семестра студенти имају могућност да одаберу на који начин желе да похађају курс – онлајн или уживо.

“Живи” курс се састоји од 6 радионица које се реализују за групу од највише 30 учесника и намењен је онима који воле непосредан контакт са предавачима и размену са другим учесницима. Курс се реализује средом у Ректорату (Студентски трг 1) са почетком у 12 часова, а трајање радионица је од 2 до 4 сата у зависности од теме. Почетак курса је 30. октобра.

Онлајн курс намењен је онима који више воле да раде сами, када и одакле они то желе. Подразумева 5 недељних тематских целина (тектуални, аудио и видео материјали, квизови и тестови) са пратећим задацима на које полазници добијају повратну информацију. Недељно оптерећење је 2 до 4 сата. Почетак курса је 29. октобра.

Курс је конципирао тим Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, и успешно се реализује у “живој” и онлајн форми од 2015. године. Кроз курс је до сада прошло преко 600 студената.

Више информација студенти могу наћи овде: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk 

Рок за пријављивање је 24. октобар. Пријавите се  OVDE!

 

Студенти који су у школској 2018/19. години остварили најмање 60 ЕСПБ бодова рангирају се за финансирање из буџета у оквиру квоте предвиђене за упис на II и III годину студија уписаног студијског програма.

Студенти који остваре право на финансирање из буџета биће уписани као студенти који се финансирају из буџета, а студенти који то право не остваре биће уписани као самофинансирајући студенти.

Студенти који се финансирају из буџета приликом уписа опредељују се за предмете који носе најмање 60 ЕСПБ.

Позивамо студенте, да Студентској служби Факултета од 7. до 10. октобра 2019. године у периоду од 14 до 17 часова, доставе документацију неопходну за рангирање и упис.

Напомена: Уколико приметите да Вам у е-индексу, нису коректно унети предмети и оцена, обавестите нас приликом доласка како бисмо били у могућности да валидно извршимо рангирање.

Пре самог дана уписа неопходно је:

 • попунити електронски ШВ образац који се налази у електронском индексу
 • измирити сва финансијска дуговања (обрачуната у електронском индексу у делу предрачун школарине) за претходну школску годину уплатом на рачун Факултета са позивом на број датим у електонском налогу сваког студента

Рангирање кандидата и утврђивање редоследа на буџетској листи врши се на основу члана 14. Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Факултета.

Комисија за упис на докторске студије извршиће вредновање и квантификовање остварених научних резултата.

Ранг листа за упис студената који се финансирају из буџета на II и III годину докторских академских студија биће објављена 11. октобра 2019. године.

Студенти могу поднети жалбу Комисији за упис на е-адресу pdnauka@fasper.bg.ac.rs

Самофинансирајући студенти при упису опредељују се за предмете који носе најмање 40 ЕСПБ. до 12. октобра 2019. године.

Настава на докторским студијама у школској 2019/2020. години почиње 14. октобра 2019. године.

page1image4194087104

Close Menu