УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ расписује К О Н К УР С за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години.

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Стипендије и конкурси

Рок студентима за пријаву је утврђен у Конкурсу (30. март), а рок за достављање пријављених радова Универзитету – 2. април.

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Пријава испита за мартовски апсолвентски рок ( студенти који студирају по програмина пре Болоње)
Обављаће се од 02. до 06.03.2020. године

На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  13.11.2019. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ  „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Zaduzbina Veselina Lucica odluka o Konkursu za naucno delo (.pdf)

Prijava za naucno delo (.docx)

Poštovani i poštovane,

Obaveštavamo vas da je Centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu u prethodnom periodu preduzeo aktivnosti na planu izrade web strane Centra, u cilju poboljšanja dostupnosti informacija i sadržaja koji se odnose na rad Centra. Sajtu možete pristupiti klikom na sledeći LINK.

Bili bismo vam zahvalni ukoliko biste prosledili ovu informaciju na sajtu i društvenim mrežama fakulteta, kako bi se važne informacije delile sa populacijom studenata i srednjoškolaca sa hendikepom, kao i sa ukupnom studentskom populacijom.

Naglašavamo da je sajt pristupačan slepim i slabovidim osobama koje koriste govorni program, kao i osobama sa disleksijom.

Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pitanja.

Srdačan pozdrav,

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom
Univerzitet u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 71
11000 Beograd
Tel/fax: + 381 11 33 70 686
www.bg.ac.rs

Приступно предавање Иване Арсенић одржаће се 28. фебруара 2020. год. у 10 х, на тему: ,,Субјективне и објективне методе процене квалитета комуникације код особа са поремећајима говора и гласа”.

Pozivamo Vas da, kao volonteri, učestvujete u  organizaciji  strukovnog  susreta “Dani  defektologa  2020.” Skup će biti  održan od 20‐23.02.2020. god. u Beogradu, u Kongresnom centru hotela „Mona Plaza“, donji Dorćol, ul. Solunska 21. Organizatori  skupa  su Društvo defektologa  Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Angažovanje studenata volontera je predviđeno za:

  1. februar – 5 studenata volontera – Vreme angažovanja: 12-19 časova. Opis posla: pakovanje radnog materijala, pomoć oko registracije i smeštaja VIP gostiju.
  2. februar – pre podne: 3  studenta volontera – Vreme angažovanja: 8,30-14 časova (nakon toga, mogu gratis učestvovati na Konfereciiji); Opis posla: pomoć oko registracije učesnika skupa i kontrole uslaska u salu;

– posle podne: 2  studenta volontera – Vreme angažovanja: 14-18 časova (pre toga, mogu gratis učestvovati na Konfereciiji). Opis posla: kontrola uslaska u sale;

  1. februar: – pre podne:  2  studenta volontera – Vreme angažovanja: 8,30-14 časova (nakon toga, gratis mogu učestvovati na Konfereciiji). Opis posla: kontrola uslaska u salu;

– posle podne:  2  studenta volontera – Vreme angažovanja: 14-18 časova (pre toga mogu učestvovati na Konfereciiji gratis). Opis posla: kontrola uslaska u sale;

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti kod poslovnog sekretara, Danice Kovačević u prostorijama dekanata Fakulteta u petak, 14. februara i u utorak, 18. februara do 15h, nakon čega će biti održan sastanak sa prijavljenim kandidatima u utorak, 18. februara u 18,30h u roze sali na fakultetu sa predstavnicima organizatora skupa.

ЗА ДОДЕЛУ 20 СТИПЕНДИЈА ЗА БЕСПЛАТНO УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Дванаесту годину за редом Савез студената Београда и школа за стране језике “Контекст” додељује стипендије које обухватају целокупну цену курса.У претходних једанаест година на овај начин подељено је 565 потпуних стипендија и преко 600 стипендија које покривају цену од 30% попуста.

Право да конкуришу имају сви студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и своју делатност обављају на територији града Београда, који студирају искључиво по Болоњском режиму и који су остварили више од 60 ЕСПБ(током досадашњег студирања а закључно са октобарским роком) и то са просечном оценом изнад 8,0.

Пријављивање кандидата ће трајати од 10.02.2020 до 23.02.2020. најкасније 3 дана по завршетку конкурса биће објављени резултати на нашем сајту. Студенти који буду изабрани биће контактирани за даља упутства око тестирања и уписа у школу. На сајту www.kontext.edu.rs можете се детаљније информисати о броју језика и начину извођења наставе. Стипендије се односе само на опште курсеве за које постоје формиране групе. Стипендије не обухватају припремне курсеве.Добитник стипендије може се одлучити за други курс уколико за првобитно жељени курс није формирана група.Уколико добитник из неког разлога одустане од стипендије, исту добија следећи кандидат са листе.

Рангирање студената ће се извршити према следећој формули:

За II, III, IV и V годину: (укупан број ЕСПБ / број година студирања) x просек током студирања.

Рангирање ће се вршити независно за 6 групација:

    1.Факултети природно-математичких наука (4 стипендије)

    2.Факултети медицинских наука (3 стипендије)

    3.Факултети друштвенo-хуманистичких наука (5 стипендије)

    4.Факултети Техничко- технолошких наука (4 стипендије)

    5.Високе школе струковних студија (2 стипендије)

    6.Универзитет уметности (2 стипендије)

На конкурс се можете пријавити путем сајта www.kontext.edu.rs/konkurs

Информације које су потребне за аплицирање:

  • Просек оцена током студирања (закључно са октобарским роком)
  • Укупан број остварених ЕСПБ (закључно са октобарским роком)
  • Лични подаци (име и презиме, број телефона, емаил)

Након објављивања резултата конкурса, добитници стипендија имају рок од 7 дана да доставе следећа документа:

1.УВЕРЕЊЕ О УПИСАНОМ СЕМЕСТРУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ИЛИ УВЕРЕЊЕ ДА СТЕ РЕДОВАН СТУДЕНТ

2.ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ

3.УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ ПРОСЕКУ ОЦЕНА ТОКОМ СТУДИРАЊА

4.УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ БРОЈУ ОСТВАРЕНИХ ЕСПБ ТОКОМ СТУДИРАЊА

(Нису потребни оригинали докумената, валидне су и копије са факултета)

Објашњење за уверења о броју остварених ЕСПБ и просеку:

  • Студент II године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I године.
  • Студент III године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I и II године (број ЕСПБ и просек остварен закључно са II годином студија).
  • Студент IV године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II и III године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са III годином студија).
  • Студент V године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареномпросеку током I, II, III и IV године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са IV годином студија).

*Студенти који су добили стипендију у Октобру 2019 године немају право да конкуришу али имају право да остваре попуст од 30% на цену курса.

**Студенти се рангирају само са својом групацијом, конкуришу за 4,односно 3 стипендије. Другим речима спроводи се 6 независних конкурса.

***Студенти мастер студија се рангирају са студентима основних студијa.

Информације сваког радног дана од 10-14 часова у вези услова Конкурса и пријаве на  Конкурс на телефон Савеза студената Београда 069/1749379

Информације за курсеве језика, локације одржавања наставе и термине, контактирајте телефон школе Контекст 065/6565700 или посетите сајт www.kontext.edu.rs.

Међународна студентска недеља у Београду (International Student Week in Belgrade – ISWiB) је интернационални фестивал који се одржава у Београду од 13. до 21. э ула 2020. године и  који већ дуги низ година окупља преко 250 студената из преко 50 држава широм света. Идеја фестивала је да се млади у мултикултуралном окружењу баве највећим проблемима данашњег друштва и да путем радионица које се користе разним методама пруже свој допринос решавању тих проблема. Ове године славимо 14. годину постојања и под слоганом „Keep going, keep growing“ студенти ће моћи да учествују у 10 занимљивих радионица као што су: мјузикл, психодрама, екологија, старт ап и друге. Фокус овогодишње конференције јесте самоактуелиза ција, охрабривање и припрема младих за предстојеће промене, подстицање да развијају сопствену личност и самопоуздање, и тиме постану најбоља верзија себе. Осим едукативног програма, младима се пружа могућност упознавања Београда и размена мишљења са својим вршњацима у амбијенту ослобођеном од предрасуда, расизма, ксенофобије, хомофобије, насиља и говора мржње.

Учесници ће упознати и стручњаке различитих професија и биће подстицани на друштвени активизам у сопственој локалној заједници. Надамо се да ћете препознати значај на ше манифестације и бити спремни да допринесете нашем стварању, и ширењу мултикултуралног дијалога и на нашим просторима.

poziv-2020 (.pdf)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 22. FEBRUARA – EVROPSKOG DANA ŽRTAVA

Organizacija Evropska pomoć žrtvama (Victim Support Europe) je 1991. godine, na predlog predstavnika iz Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava sa ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama. Viktimološko društvo Srbije-VDS je počelo sa obeležavanjem ovog dana 2005. godine.

Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Evropskog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije želi da skrene pažnju javnosti na posledice koje trpe žrtve usled viktimizacije različitim oblicima kriminaliteta, kao i na jedno od najvažnijih prava žrtava, pravo na naknadu štete. Posledice viktimizacije pogađaju žrtve na različite načine. Žrtve trpe materijalnu štetu, fizičke povrede, zdravstvene probleme, psihičke patnje i različite socio-ekonomske teškoće. Kako bi se ublažile posledice krivičnih dela na žrtve, apelujemo na državu da preduzme mere za osnivanje državnog fonda za naknadu štete žrtvama nasilja.

Viktimološko društvo Srbije-VDS je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru VDS od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava. Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 6500 kontakata sa žrtavama (ženama i muškarcima) različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i različitih vidova kršenja ljudskih prava.

 

Univerzitetski centar za razvoj karijere tokom aktuelnog semestra realizuje novi ciklus kursa “Veštine upravljanja karijerom“ za studente Univerziteta u Beogradu.

Kurs je namenjen pre svega studentima završnih godina osnovnih i mater studija koji žele da spremnije zakorače u novo poglavlje razvoja karijere nakon fakulteta. Kroz različite aktivnosti, zadatke, alate za samoprocenu, vežbe i resurse polaznici će dobiti odgovore na pitanja kao što su:

Koji su moji kvaliteti? Kako vidim svoju karijeru? Koje opcije mi stoje na raspolaganju? Zaštо i kako se planira karijera? Kako se postavljaju ciljevi?  Kako i gde mogu da tražim posao?  Kako da se uspešno predstavim poslodavcu? i mnoga druga.

Kurs obuhvata sedam nedeljnih susreta (predavanja, radionica i simulacija)  u trajanju od dva do tri sata i realizuju se sredom sa početkom u 12 časova.

Početak kursa je 26. februara.

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem FORMULARA.

Rok za prijavljivanje je 21. februar u 12h.

Kurs su osmislili i vode savetnici Univerzitetskog Centra za razvoj karijere. Osnovni cilj kursa je da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržište rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.

Više informacija o kursu, strukturi, sadržaju, kao i prijavni formular studenti mogu naći ovde: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.