ФАСПЕР

Конкурс за стипендирање до 950 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 410 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину.

Конкурс (.pdf)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, Београд, Крунска 57. ОРГАНИЗУЈЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД  ЗА СТУДЕНТЕ  УПИСАНЕ  У  ТРЕЋУ ГОДИНУ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА у школској 2018/19. године

Прегледи се обављају у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска бр.1

17. и  24.12. 2018. године од 8:00 до 14:00 часова

 Студенти студијског програма: Логопеија

18. и  25.12.2018.године од 15:00 часова

Студенти студијског програма: Специјална едукација и рехаилитација лица са тешкоћама у менталном развоју

18. и  25.12.2018.године од 14:00 часова

Студенти студијског програма:Дефектологија-модул:сметње и поремећаји слуха

12. и 26. 12. 2018. године од 8:00 до 14:00 часова

 Студенти студијског програма: Дефектологија-модул: Превенција и третман поремећаја понашања

12. и 26. 12. 2018. године од  14:00 часова

Студенти студијског програма: Дефектологија-модул:Сензомоторичке сметње и поремећаји

13. и 18. 12. 2018. године од  8:00 часова

Студенти студијског програма: Дефектологија-модул:Сметње и поремећаји вида

14. и 21. 12. 2018. године од 8:00 до 12:00 часова

Студенти студијског програма: Дефектологија-модул:Моторичке сметње и поремећаји 

ОБАВЕШТАВАМО СТУДЕНТЕ III И IV ГОДИНЕ СТУДИЈА, ДА ЈЕ У ТОКУ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ВОЛОНТЕРСКУ ПРАКСУ/ ВОЛОНТИРАЊЕ У ЦЕНТРУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА
РОК ЗА ПРИЈАВЕ СТУДЕНАТА ЈЕ
ДО 10.12.2018. ГОДИНЕ.

Програм почиње током децембра (договор са групом) и трајаће 12 месеци.
Предвиђено је да изабрани волонтери раде четри сата недељно индивидуално са децом без родитељског старања, узраста до 11 година из три београдска дома. Формирају се парови волонтер-дете, тако да, кроз непосредан контакт и у оквиру свакодневних животних активности, деца развију своје капацитете за самосталан животу. У току праксе студенти ће бити обучени о приступу деци и програмским активностима које ће се реализовати у овом пројекту. Волонтери су обавезни на редовним месечним састанцима са члановима стручног тима, као и да пису месечне Извештаје (праћење развоја деце а и студената). Све активности су обезбедјене, као и повремен дзепарац за парове.
Пилот пројекат је реализован током 2017 и 30 парова је, уз одличне резултате, радило 12 месеци. Дужина програма је строго испланирана како би цео тим остварио конкретне резултате у развоју ове деце (успостављање односа, тестирање од стране деце, промена односа – одговоран процес).
Селекција кандидата обавиће се на основу ЦВија и након обуке, на основу процене капацитете за рад са циљном групом. Све додатне информације можете добити на сајту www.cudrustvo.org

Попуњен формулар се прослеђује „Центру за унапређење друштва“ путем мејла cudrustvo@gmail.com. Све додатне информације на броју 063/340-849 Душица

Центар за унапређење друштва
Душица Јелеч, председник

ОБАВЕШТАВАМО СТУДЕНТЕ III И IV ГОДИНЕ СТУДИЈА, ДА ЈЕ У ТОКУ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ/ ВОЛОНТИРАЊЕ У ЦЕНТРУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА
РОК ЗА ПРИЈАВЕ СТУДЕНАТА ЈЕ
ДО 15.12.2018. ГОДИНЕ.

Програм почиње 15. децембра 2018. године (договор са групом) и трајаће 6 месеци.
Предвиђено је да изабрани студенти раде четри сата недељно (свакако су нормална одступања, нарочито током празника и слично) индивидуално са младим слепим особама. Формирају се парови волонтер-слепа особа, тако да, кроз непосредан контакт и у оквиру свакодневних животних активности (у зависности од потреба младе особе: одлазак у библиотеку, на факултет, у куповину, шетњу), и на тај начин омогућавамо слепим особама да обављају све животне активности у складу са својим потребама. У току праксе студенти ће бити додатно упућени о приступу слепим особама кроз обуку и програмским активностима које ће се реализовати у овом пројекту. Студенти су обавезни на редовним месечним састанцима са члановима стручног тима а у циљу подршке стундентима у њиховом раду (договор), као и да пису месечне Извештаје (тако пратимо резултате нашег рада). Доста активности можемо обезбедити (културне, уметничке, забавне), као и повремен дзепарац за парове.
Циљ оваквог вида праксе јесте развој професионалних вештина у директном раду са циљном групом, а што сматрамо изузетним приликом за учење, с обзиром да се овакви програми не раде.
Селекција кандидата обавиће се на основу ЦВја и након обуке, на основу процене капацитете за рад са циљном групом. ЦВ се прослеђује „Центру за унапређење друштва“ путем мејла cudrustvo@gmail.com. Све додатне информације на броју 063/340-849 Душица
Центар за унапређење друштва
Душица Јелеч, председник

Обавештавају се студенти да ће моћи да поднесу документацију за доделу додатних ЕСПБ бодова за ваннаставне активности за академску 2018/2019. годину од 03. до 14. децембра.

Неопходну документацију, предвиђену Правилником о вредновању ваннаставних активности, можете доставити у канцеларију Студентског парламента:

 • Понедељком од 11-15 часова
 • Уторком од 12-14 часова
 • Средом од 12-15 часова
 • Четвртком од 12-14 часова
 • Петком од 12-14 часова

Неопходна документација:

-копије уверења (сертификата и потврда) и
-молба.

ДОДАТНИ ЕСПБ БОДОВИ НЕ МОГУ ЗАМЕНИТИ РЕДОВНЕ ЕСПБ БОДОВЕ.

МОЛБУ ПОПУНИТИПРЕКО РАЧУНАРА И ОДШТАМПАТИ.

Потребно је да се јаве

 1. Милетић Јована,  недостаје потврда из ПИО фонда
 2. Мумић Асија,  да достави уговор за Студентски кредит
 3. Николић Александра,  недостаје копија уверења о заврсеним основним студијама
 4. Павловић Милица,   недостаје образац број 4, уверење о просецним примањима породице
 5. Савић Лола,  недостаје уговор за кредит
 6. Николић Оливера,  недостаје  –
  – копија уверења о заврсеним основним студијама
  – образац број 4, уверење о просецним примањима породице
  – молим да се обавезно јави пре прибављања документације

 

 

UniCredit Bank Srbija a.d.
Др.Милутина Ивковића 2а,Аутокоманда
11040 Београд, Србија

Тел. +381 11 3691 015   +381 11 3691 057

Референт Светлана Илић

Накнадна расподела студентских домова, за девојке и мушкарце, који се налазе испод црте на Ранг листама, обавиће се у петак 30.11.2018. године у 10:00 часова.
Обавезно лично присуство са индексом.

Расподела места за усељење студента у студентске домове обавиће се у недељу 25. 11. од 10 часова мушка расподела, од 11 часова женска расподела места.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ:

Конкурс-за-доделу-стипендија (.pdf)

Close Menu