Stručna praksa

  • Post author:
  • Post category:Info

Ass Bojana Drljan će deliti upute za stručnu praksu 03.05. (četvrtak) u 14:00 u prostorijama fakulteta.