Асистивна опрема за студенте са посебним потребама

  • Post author:
  • Post category:Info

Факултет поседује асистивну опрему за студенте са хендикепом и то:
• Screen reader JAWS, читач екрана за слепе,
• AnReader, синтетизатор говора (систем за синтезу говора: ттс-текст у говор, синтеза говора на основу текста),
• Перкинс Брајеву писаћу машину (стандардна писаћа машина за слепе особе),
• Индукциону петљу – Индукциони систем за амплификацију говора слушно оштећених особа,
• Abby Fine Reader 12 Professional Edition, софтвер за претварање штампаног текста у текст датотеку.

Опрема је инсталирана на рачунару у читаоници и доступна је студентима.