БИТИ ИСТИ-БИТИ РАЗЛИЧИТ

  • Post author:
  • Post category:Info

ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ! ДЕКАНСКИ КОЛЕГИЈУМ И СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗУЈУ

НАДМЕТАЊЕ СТУДЕНАТА

У ЈАВНОМ ДЕБАТОВАЊУ О СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ НА ТЕМУ:

БИТИ ИСТИ-БИТИ РАЗЛИЧИТ

пријављивање 2. 4. до 16. 4. 2018. године

Учешће могу да узму студенти Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију свих нивоа студија – основних, мастер и докторских.

Задатак се састоји да студент самостално припреми излагање на задату тему. Комисија ће оцењивати два елемента: квалитет садржаја говора и реторичку убедљивост дебатовања. Говор треба да траје највише 10 минута.

Комисију ће чинити наставници Факултета, представници студената и спољни чланови из реда угледних јавних личности.

Студенти ће бити награђени на следећи начин: прво место 12.000 динара, друго место 8.000 динара и треће место 4.000 динара.

Пријављивање ће трајати од 2. 4. до 16. 4. 2018. године. Датум јавне дебате биће накнадно одређен а очекиван период за манифестацију јесте између 7. 5. и 11. 5. 2018.

Пријављеним студентима биће организован припремни састанак са деканским колегијумом и представницима студентског парлемента и студентом продеканом.

Студенти се пријављују на следећи мејл: debata.fasper@gmail.com или непосредно у канцеларији Студентског парламента сваки дан од 11 – 12 сати.

Све шире информације можете добити од продекана за науку и студента продекана.

Телефон за информације: 069. 205. 99. 30 – Иван Јовановић, студент продекан.

ПОСТЕР