ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА

Обавештавају се студенти да ће моћи да поднесу документацију за доделу додатних ЕСПБ бодова за ваннаставне активности за академску 2017/2018. годину од 06. децембра.

Неопходну документацију, предвиђену Правилником о вредновању ваннаставних активности, можете доставити у канцеларију Студентског парламента, сваког радног дана, од 10:00 до 13:00ч, најкасније до 20. децембра.

Неопходна документација:

  • копије уверења (сертификата и потврда) и
  • молба. (.docx)

ДОДАТНИ ЕСПБ БОДОВИ НЕ МОГУ ЗАМЕНИТИ РЕДОВНЕ ЕСПБ БОДОВЕ.

МОЛБУ ПОПУНИТИ ПРЕКО РАЧУНАРА И ОДШТАМПАТИ.

Leave a Reply

five × 5 =