Динамика предаје и одбране завршних радова за мастер студенте

На основу преговора са студентским парламентом направљена је нова динамика предаје и одбране завршних радова за мастер студенте уписане школске 2014/15. и 2015/16. године:

  • до 14.10. предаја завршног рада и извештаја комисије о завршном раду;
  • од 17.10. до 23.10. завршни рад и извештај комисије су на увиду јавности;
  • 24.10. и 25.10. седнице Већа одељења;
  • 25.10. електронска седница Већа МСД;
  • 28.10. до 31.10. одбране завршних радова.

Студенти морају да упишу школску 2016/17. годину без плаћања.
Након ових рокова, студенти који не одбране завршне радове су у обавези да уплате неостварене бодове.

Leave a Reply

20 + five =