Други уписни рок за основне академске студије

  • Post author:
  • Post category:Info

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ (други уписни рок) (.pdf)

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу или је завршио програм ИБ матуре у школској 2017/18. години, може  конкурисати за упис у другом уписном року и остварити право уписа у оквиру буџетске квоте ( 2 кандидата ),  уколико оствари најмање 51 бод  у укупном збиру ( збир просечних оцена све четири године средње школе помножен са два + бодови остварени на Пријемном испиту)  и квалификује се до броја утврђеног  Конкурсом.

Кандидат који оствари најмање 31 бод, рангира се у оквиру квоте самофинансирајућих студената на студијски програм Дефектологија.

Поред оригиналних и фотокопираних докумената, кандидати достављају и потврду да су предали докумената на нострификацију Министарству просвете и технолошког развоја.