ЕРАЗМУС+ ОПШТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

  • Post author:
  • Post category:Info

Користимо ову прилику да Вас обавестимо да је Европска комисија објавила нови Еразмус+ Општи позив за одношење предлога пројеката за 2021. годину. Универзитет у Београду наставља учешће у новом програму Еразмус+ у периоду 2021 – 27. године у истом статусу, што значи да установе и организације и даље имају могућност да пуноправно учествују у свим деловима Еразмус+ програма.

Као и претходних година, факултети и институти Универзитета у Београду су позвани да попуне формулар за пријаву пројеката мобилности у оквиру новог циклуса програма. Оно што представља важу напомену за овај конкурсни рок је чињеница да ће факултети/ институти у оквиру ове форме имати могућност да поднесу пријаве за мобилност само са програмским земљама, односно универзитетима (Земље ЕУ и Норвешка, Исланд, Лихтенштај, Северна Македонија, Турск – некадашња КА103).

Пријавни формулар за учешће у Еразмус+ програму мобилности је форма коју именоване особе факултета/института Универзитета у Београду попуњавају како би Универзитет у Беораду имао увид у приоритете својих чланица када је у питању сарадња у области мобилности студената и особља у оквиру Еразмус+ програма, како са програмским, тако и са партнерским земљама.

Уредно попуњен и правовремено достављен формулар усклов је за укључивање предлога факултета/института у јединствену пријаву КА131, коју припрема, подноси и координира Универзитет у Београду као носилац Еразмус повеље за високо образовање.

Пријавни формулар за учешће у Еразмус+ програму мобилности попуњава се online, путем MobiON платформе Универзитета у Београду. Рок за попуњавање формулара истиче у среду, 05. маја 2021. године у 13 часова. Након истека рока за подношење пријава, накнадне измене и допуне у пријави неће бити могуће.

Напомињемо да је укупни фонд за тренутни позив за средства у оквиру кључне акције КА131 на нивоу Републике Србије веома ограничен и знатно мањег обима него што је то до сада био случај. Стога је Универзитет у Београду, како би олакшао текућу пријаву за средства, у платформи назначио са којим универзитетима је успостављена сарадња и реализована мобилност на основу предлога за сарадњу достављених у претходна два позива. Одабиром одговарајуће партнерске институције, можете се определити за наставак сарадње са том институцијом у оквиру КА131. Уколико се одлучите да пријавите нове партнере за сарадњу у оквиру КА131 неопходно је да приликом одабира приоритетних партнера (у прецизно назначеним областима), као и у образложењу, водите следећим критеријумима:

  • Усклађеност са циљевима Стратегије мобилности Универзитета у Београду [1] и Еразмус+ програма 2021-27, које се односе на сарадњу, квалитет, инклузију и правичност, изузетност, креативност и иновације;
  • Досадашњи остварени резултати у сарадњи са предложеном институцијом, уколико партнерство кроз Еразмус+ није претходно успостављено;
  • Квалитет сарадње и поузданост партнера у реализацији сарадње;
  • Значај сарадње са предложеним партнером, како за саме учеснике и партнерске институције, тако и за сам Универзитет и могућност проширивања сарадње на више од једне чланице или Универзитет у целини;
  • Претходне иницијативе партнерске институције за успостављање сарадње у оквиру Еразмус+ програма, која није раније формализована.

Имајући горенаведено у виду, најљубазније Вас молимо да приликом планирања и подношења пријава за мобилност у оквиру овогодишње пријаве, пажљиво размотрите нова партнерства која предлажете и кроз прелиминарне контакте обезбедите начелну сагласност партнера за успостављање сарадње са УБ, проверите компатибилност ISCED поља и студијских програма између партнерске и Ваше институције, како Универзитет не би дошао у ситуацију да због малог броја реализованих мобилности и неискоришћених средстава, буде санкционисан смањењем буџета у наредном конкурсном року.

С поштовањем,
Еразмус+ тим Универзитета у Београду