Еразмус+ програм мобилности студената и запослених

  • Post author:
  • Post category:Info

Уважене колегинице и колеге,

користимо ову прилику да Вас обавестимо да je позив за пријављивање за
реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључних акција 103 и 107
Еразмус+ програма мобилности студената и запослених бити отворен
11.02.2022. године у 13:00 часова. Пријаве се као и до сада врше искључиво
преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON
(https://mobion.bg.ac.rs/).

У оквиру Кључне акције 103 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду,
Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) и тренутно
отворених позива, студенти и запослени УБ могу да конкуришу за реализацију
мобилности у јесењем семестру 2022/23. академске године (сва три нивоа
студија), уз напомену да мобилности у оквиру овог позива могу бити
реализоване најкасније до 31. маја 2023. године.

У оквиру Кључне акције 107 (мобилност у земљама ван ЕУ) студенти и
запослени УБ, могу да конкуришу за реализацију мобилности у јесењем
семестру 2022/23. академске године, уз напомену да мобилности у оквиру
овог позива могу бити реализоване најкасније до 10. јула 2023. године.
Као и у претходним позивима, рокови ће бити распоређени у три групе са
фиксним датумима пријављивања кандидата, односно номинације ЕСПБ
координатора, а све у складу са  захтевима страних партнера у вези са
роковима за достављање номинација и регистрацију на њиховим интерним
платформама.

Имајући ово у виду, најљубазније молимо све надлежне службе факултета и
института Универзитета у Београду да у складу са интерним процедурама и
комуникационим каналима да поред студената, благовремено обавесте  и
наставно и административно особље да ће и пријава за наставне, односно
тренинг мобилности такође бити организована у наведеним роковима, а ЕСПБ
координаторе да стриктно поштују рокове за евалуацију и рангирање
пристиглих пријава.

Позив је отворен за оне Интер-институционалне споразуме који су до сада
закључени, а у оквиру средстава која су Универзитету у Београду одобрена
за реализацију мобилности у периоду 2020-22. година.
Напомињемо да мобилности неће моћи да се реализују док се конкурси за
пријаву не затворе, а ЕСПБ координатори не номинују све пријављене
кандидате који испуњавају услове конкурса.
Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на
следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .

Листа отворених позива није коначна, јер је објављивање позива за пријаву
за мобилност условљено потписивањем Интер-институционалног споразума са
иностраним партнерима. Сходно томе, позиви ће бити редовно ажурирани у
зависности од динамике потписивања Интер-институционалних споразума, о
чему ће ЕСПБ координатори добијати редовна обавештења преко MobiON
платформе.

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+
тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

Poziv za prijavu za individualnu mobilnost jesenji semestar 2022-23 (.pdf)

С поштовањем,

Проф. др Ратко Ристић
Проректор
Еразмус+ институционални координатор