КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“

  • Post author:
  • Post category:Info

На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  13.11.2019. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ  „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Zaduzbina Veselina Lucica odluka o Konkursu za naucno delo (.pdf)

Prijava za naucno delo (.docx)