КОНКУРС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА

  • Post author:
  • Post category:Info

На основу потписаног Протоколао сарадњи, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у  Београду, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, расписујe

 

КОНКУРС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА

 

Право учешћа на конкурсу имају:

  • Студенти IV године основних академских студија, студенти мастер академских студија и студенти докторских академских студија, образовног профила који је усмерен на рад у установама социјалне заштите

Критеријуми који ће бити узети у обзир:

  • У случају да се пријави више кандидата од траженог броја, предност ће имати студенти са вишом просечном оценом. За студенте основних академских студија узима се просечна оцена свих положених испита до сада, за студенте мастер академских студија просечна оцена са ОАС, а за студенте докторских академских студија општа просечна оцена (ОПО);
  • Мотивисаност за волонтирање.

Изабрани кандидати/киње имаће могућност да волонтирају у трајању од 3 месеца, у следећим институцијама (укупно 6 волонтера): Заводу за васпитање деце и омладине и Дому за одрасла и инвалидна лица. Сваки волонтер ће имати свог додељеног ментора који ће бити задужен за рад са њим.

Након успешно завршеног волонтирања сви кандидати/киње од организатора волонтирања ће добити потврде о волонтирању.

Пријаве се врше слањем кратке биографије/мотивационог писма на мејл
svetlana@fasper.bg.ac.rs или лично у деканату Факултета до 07.09.2018. године до 12 часова.

У краткој биографији/мотивационом писму доставити:

  • Просечну оцену са основних студија (за студенте МАС и ОАС) и са основних и мастер студија (за студенте ДАС)
  • Опредељење за једну од понуђених установа.

Очекивани почетак ангажовања студената је друга недеља септембра.

За све додатне информације обратите се Светлани Петровић на телефон 011/2183 036  и мејл svetlana@fasper.bg.ac.rs

КОНКУРС ТРАЈЕ ДО 07.09.2018.