Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

  • Post author:
  • Post category:Info

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ расписује К О Н К УР С за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години.

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Стипендије и конкурси

Рок студентима за пријаву је утврђен у Конкурсу (30. март), а рок за достављање пријављених радова Универзитету – 2. април.

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ