ОБАВЕШТЕЊЕ за студенте I године студија – „бруцоше’’ који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2019/2020. години

 • Post author:
 • Post category:Info

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

 

 

Услови пријема:

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена и интегрисаних академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Конкурсна документација:

 1. пријава за студентски дом (образац се купује и попуњава приликом конкурисања),
 2. оверене фотокопије сведочанстава I, II, III иIV разреда средње школе (пре предаје
  оригинала за упис на факултет – високу школу оверити фотокопије),
 3. уверење о упису прве године студија (први пут) на терет буџета Републике Србије (издаје
  факултет – висока школа),
 4. уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1. јануара до 30 јуна 2019. године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата, а образац се може купити на благајнама студентских домова Установе
 5. Студентски центар „Београд” или преузети са интернет странице Установе: www sc.rs),
 6. индекс и лична карта (на увид).

Рок за пријављивање на конкурс: од 02.09. (понедељак) до 16.09.2019. године (понедељак) радним данима од 8 до 15 часова у Студентском дому „Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 76

Напомена 1:

 • Студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, доносе фотокопију личне карте и оригинал на увид;
 • студенти који су средњу школу завршили пре 2019. године дужни су да донесу правдање (војну књижицу, радну књижицу, уверење о претходном студирању…) за године од завршетка средње школе до уписа на факултет – високу школу.

Напомена 2:
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

Напомена 3:
Студенти приликом подношења конкурсне документације подносе и захтев за издавање студентске картице која је вишегодишња и неопходна је за коришћење услуга смештаjа и исхране. Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО,

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ СЛУЖБИ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ
РАДНИМ ДАНИМА ОД 8 ДО 15 ЧАСОВА

Телефони: 011/334-00-43; 011/334-03-24;

Адреса: ул. Ђушина 5а, Београд

Информације и обавештења објављујемо и на интернет страници Установе: www.sc.rs

СЛУЖБА СМЕШТАЈА