Обавештење за студенткиње које немају менично покриће и отворен текући рачун

  • Post author:
  • Post category:Info

Студенткиње Лазић М. Душица и Правдић М. Сања да се јаве UniCredit Банци Србија а.д., Др.Милутина Ивковића 2а, Аутокоманда, 11040 Београд, Србија, Тел. +381 11 3691 015 +381 11 3691 057