ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА

  • Post author:
  • Post category:Info

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању.

Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.

Почетни износ закупнине је 994,17 дин/м2 без ПДВ за приземље и 497,09 дин/м2 без ПДВ за подрум, што износи укупно 297.257,33 дин без ПДВ месечно (Фондација није у систему ПДВ).

У локалу се могу обављати све делатности, осим организовање игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре зграде на Теразијама 39 и околних зграда у мирном коришћењу станова и пословних простора.

Локал се не може давати у подзакуп.

Више информација (.pdf)