Отварање позива за пријаву за мобилности у оквиру Ерасмус+ програма

  • Post author:
  • Post category:Info

Поштовани,

користимо ову прилику да Вас обавестимо о позивима за пријаву за индивидуалну мобилност у оквиру Еразмус+ програма који ће током лета и јесени бити отворени на платформи за мобилност Универзитета у Београду – MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/), као и о новим роковима за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру пројеката одобрених 2019. и 2020. године.

Према информацијама које смо добили од Националне агенције, рок за реализацију КА 103 пројеката из 2019. године, биће продужен до 31. марта 2022. године. С обзиром на чињеницу да након овог датума неће бити отварања позива за пријаву за индивидуалну мобилност у оквиру пројекта из 2019. године, најљубазније Вас молимо да о овом року обавестите студенте докторских студија, као и запослене на Вашој институцији, како би се сви благовремено пријавили за мобилности које су одобрене у овом пројектном циклусу. Напомињемо да студенти основних и мастер студија неће бити у могућности да се пријаве за индивидуалну мобилност у оквиру пројекта из 2019. године, имајући у виду то да се пројектни циклус истиче пре завршетка пролећног семестра на партнерским институцијама. Студентима докторских студија који планирају да се пријаве за мобилност сугеришемо да мобилност планираjу да реализују у периоду од 15. децембра 2021. до 31. марта 2022. године, имајући у виду минимални услов од 3 месеца за студентску мобилност студената докторских студија. За интер-институционалне споразуме у оквиру којих је уговорена мобилност само за студенте основних и мастер студија, Еразмус+ тим Универзитета у Београду предузеће кораке да договори реализацију мобилности на нивоу докторских, како би Универзитет искористио све планиране студентске мобилности, те свакако охрабрујемо докторанте да се пријаве за учешће у програму.

Програмски период реализације пројекта одобреног у 2020. години је 31. март 2023. године. Током отвореног позива студенти свих нивоа студија конкуришу за одлазак на мобилност у наредном семестру, док се запослени могу пријавити за одлазак и у текућем семестру, уз напомену да ниједна мобилност неће моћи да се реализује док Универзитет у Београду не добије званичну потврду партнерске институције да је кандидат прихваћен на мобилност.

Отварање и затварање конкурса, као и постављање рокова за евалуацију и рангирање биће унапред одређено и аутоматизовано, а накнадне измене у вези са наведеним роковима и достављањем конкурсне документације неће бити могуће.

Позиви за пријаву за мобилности које ће бити реализоване у пролећном семестру академске 2021/22. године, биће отворени  16. јула 2020. године у 16 часова. Позиви ће бити распоређени у три групе са фиксним датумима пријављивања кандидата, односно номинације ЕСПБ координатора, а све у складу са  захтевима страних партнера у вези са роковима за достављање номинација и регистрацију на њиховим интерним платформама.

Имајући ово у виду, најљубазније молимо све надлежне службе факултета и института Универзитета у Београду да, у складу са својим уобичајеним праксама информисања, поред студената, благовремено обавесте и наставно и административно особље да ће пријава за наставне, односно тренинг мобилности такође бити организована у наведеним роковима, а ЕСПБ координаторе да стриктно поштују рокове за евалуацију и рангирање пристиглих пријава.

Позив је отворен за оне Интер-институционалне споразуме који су до сада закључени, а у оквиру средстава која су Универзитету у Београду одобрена за реализацију мобилности у периоду 2019-2021, односно 2020-2022. године.

Листа отворених позива није коначна, јер је објављивање позива за пријаву за мобилност условљено потписивањем Интер-институционалног споразума са иностраним партнерима. Сходно томе, позиви ће бити редовно ажурирани у зависности од динамике потписивања Интер-институционалних споразума, о чему ће ЕСПБ координатори добијати редовна обавештења преко MobiON платформе.

Уколико на конкретном конкурсу не буде пријављених кандидата, а с обзиром на обавезу враћања неискоришћених средстава Националној агенцији и посредних последица у виду смањења износа средстава на предстојећем националном конкурсу, недодељене мобилности биће редистрибуиране резервним кандидатима са целог универзитета у оквиру текућег конкурса. Напомињемо и да ће статистика реализације мобилности сваке од чланица у овом пројектном периоду, утицати на расподелу средстава у следећем.

Прокекти одобрени у оквиру Кључне акције 107 и у 2019. и у 2020. години завршавају се закључно са 31. јулом 2022. године. На овај начин омогућена је реализација индивидуалних мобилности у оквиру Кључне акције 107 током читавог трајања пролећног семестра 2021/22. године за студенте свих нивоа студија.

Напомињемо да мобилности неће моћи да се реализују док Универзитет у Београду не добије званичну потврду партнерске институције да је кандидат прихваћен на мобилност.

Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

С поштовањем,

Еразмус+ тим Универзитета у Београду