Поновни упис

постављено 4. новембра 2016. године.

Према пристиглом закључку Сената Универзитета у Београду у тачки 3 је наведено следеће: ”Када су у питању наводи из дискусије која је вођена у поступку доношења Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и посебно обавезујућих навода који се односе на генерације студената уписаних 2006/07, 2007/08 и 2008/09 године, Универзитет у Београду није у могућности да ретроактивно примењује мере.”

У складу са тим Факултет ће поступати према закључку Сената Универзитета у Београду.

Документе можете погледати на следећим линковима:

На основу Одлуке Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и предлога Већа одељења о признатим испитима, студенти који су уписани на прву годину студија, први пут, школске 2007/08. године, могу поново уписати Факултет у школској 2016/17. години, у својству студента који се сам финансира.

Документе за поновни упис можете предати у студентској служби у понедељак 7. и понедељак 14. новембра 2016. године од 9:30-13:00 часова.

Више информација (.pdf промена од 3. новембра 2016.)

Leave a Reply

3 × four =