ПОСЛЕДЊИ РОКОВИ ЗА ПРЕДАЈУ МАСТЕР РАДОВА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЊИХОВУ ОДБРАНУ ДО 30.9.2019. године

 • Post author:
 • Post category:Info
 • Достављање коначне верзије мастер рада у електронској форми на ЦД-у Студентској служби Факултета – најкасније до 12. септембра 2019. године
  (напомена: коначном верзијом мастер рада сматра се она коју су као такву оценили ментор и остали чланови комисија за оцену и одбрану завршног (мастер) рада).
 • Усвајање извештаја о завршеном мастер раду на Одељењу – најкасније до 20. септембра 2019. године.
 • Постављање извештаја о завршеном мастер раду на увид јавности – најкасније до 20. септембра 2019. године.
 • Завршетак увида јавности – најкасније до 23. септембра 2019. године.
 • Разматрање и доношење одлуке о испуњености услова за јавну одбрану мастер рада на Већу за мастер, докторске и специјалистичке студије и Наставно – научном већу – 24. септембра 2019. године.
 • Обавештење о датуму одбране мастер рада на огласној табли од 25. до 26. септембра 2019. године.
 • Одбранe мастер радова од 27. до 30. септембра 2019. године.