ПОСЛЕДЊИ РОКОВИ ЗА

  • Post author:
  • Post category:Info

ПРЕДАЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОДБРАНE МАСТЕР РАДОВА ДО 30.9.2018. године

  • достављање коначне верзијемастер рада у електронској форми на ЦД-уСтудентској служби Факултета– најкасније до 10. септембра 2018. године,

(напомена: коначном верзијом мастер рада сматра се она коју су као такву оценили ментор и остали чланови комисија за оцену и одбрану завршног (мастер) рада),

  • усвајање извештаја о завршеном мастер раду на Одељењу – најкасније до 19. септембра 2018. године,
  • постављање извештаја о завршеном мастер раду на увид јавности – најкасније до 19. септембра 2018. године,
  • завршетак увида јавности – најкасније до 24. септембра 2018. године,
  • доношење одлукео испуњености услова за јавну одбрану мастер радана Већу за мастер, докторске и специјалистичке студије – 25. септембра 2018. године,
  • обавештење о датуму одбране мастер рада на огласној табли од 25. до 26. септембра 2018. године,
  • одбранe мастер радова од 27. до 30. септембра 2018. године.

У Београду, 14. 05. 2018.

                  Декан

                                                                             Проф. др Снежана Николић