Превентивни прегледи студената

  • Post author:
  • Post category:Info

Студенти прве године треба да се јаве на превентивни преглед у Заводу за здравствену заштиту студената Београд.

Завод за здравствену заштиту студената Београд
Крунска 57, 11000 Београд