Предаја дневника праксе

  • Post author:
  • Post category:Info

За студенте III године студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју предаја дневника праксе одржаће се у четвртак 7.6.2018. године у 11:00 часова у Плавој сали (Олиго кабинет).

За студенте IV године студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју предаја дневника праксе одржаће се у четвртак 7.6.2018. године у 12:00 часова у Плавој сали (Олиго кабинет).