Приступни час

  • Post author:
  • Post category:Info

Приступни час за кандидата Зорицу Даничић, одржаће се  у среду 29.12.2021. године, у 12 часова, на Факултету.

Тема приступног часа- „Модели процене за избор и примену асистивне технологије код особа са поремећајима комуникације“