Приступни час

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступни час на тему:

„Дидактичко методичка прилагођавања у раду са децом, ученицима и младима са моторичким поремећајима“ за избор у звање асистента за ужу научну област Соматопедија бити одржано за кандидате 10.06.2022.године

  • Леро Милица – од 11 до 11.45 часова
  • Станисављевић Саша – од 12 до 12.45 часова
  • Тодоровић Јована – од 13 до 13.45 часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан