Приступни час

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступни час на тему:

„Развој математичког мишљења, говора и формирање појмова код глуве и наглуве деце“ кандидата Милене Кордић за избор у звање асистента за ужу научну област Сурдологија бити одржано 24.06.2022. године у 12:00 часова

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан