Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Приступно предавање за кандидата др Божидара Филиповића, одржаће се  у среду 12.01.2022. године, у 11 часова, на Факултету.

Тема приступног предавања- „Друштвени поредак, јавно мњење и медији- облици легитимисања промена друштвене структуре“