Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Приступно предавање на тему:

„Однос развојног језичког поремећаја и развојне дислексије: теоријски модели и преглед истраживања“ кандидата др Невене Јечменице за избор у звање доцента за ужу научну област Поремећаји језика биће одржано 05.09.2022. године у 12:00 часова у Плавој сали Факултета

Приступ слободан