Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

 Обавештавају се сви заинтересовани да ћПриступно предавање на тему:

ПРИМЕНА КООПЕРАТИВНОГ ПОДУЧАВАЊА У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

за избор у звање доцента за кандидата др СЛОБОДАНА БАНКОВИЋА бити одржано 24.04.2018. године у 13:30часова

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан                                                  

Служба за опште и правне послове