Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

„Поремећаји гласа код деце-акустички и перцептивни показатељи“

за избор у звање доцента за кандидата др Ивану Шеховић бити одржано05.09.2018. године у 14:00часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.