Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ће Приступно предавање на тему:

„Генетичка основа дистрофинопатија“

за избор у звање доцента за кандидата др Јасмину Максић бити одржано 22.02.2019. године у 12:00 часова.

Предавање ће се одржати у вежбаоници бр. 3 на Институту за хуману
генетику Медицинског факултета у Београду, Вишеградска 26.

Приступ слободан!