Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

„Системи запошљавања глувих и наглувих особа“

за избор у звање доцента за кандидата др Миу Шешум бити одржано24.05.2019. године у 13:30часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан