Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

„Покрет као нуклеус дечијег развоја“

за избор у звање доцента за кандидата
др Ивану Веселиновић

бити одржано 10.09.2019. године у 12:30 часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан