Приступно предавање

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

“Специфичности образовања и професионалног оспособљавања младих у сукобу са законом” за избор у звање доцента за кандидата др Марију Маљковић бити одржано 26.03.2020. године у 11:00 часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.