РАСПИСАН ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

  • Post author:
  • Post category:Info

На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012. године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на сeдници одржаној 01.11.2019. године, донео је следећу:

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ.