СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ У ТРЕЋУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

  • Post author:
  • Post category:Info

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, Београд, Крунска 57. ОРГАНИЗУЈЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД  ЗА СТУДЕНТЕ  УПИСАНЕ  У  ТРЕЋУ ГОДИНУ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА у школској 2018/19. године

Прегледи се обављају у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска бр.1

17. и  24.12. 2018. године од 8:00 до 14:00 часова

 Студенти студијског програма: Логопеија

18. и  25.12.2018.године од 15:00 часова

Студенти студијског програма: Специјална едукација и рехаилитација лица са тешкоћама у менталном развоју

18. и  25.12.2018.године од 14:00 часова

Студенти студијског програма:Дефектологија-модул:сметње и поремећаји слуха

12. и 26. 12. 2018. године од 8:00 до 14:00 часова

 Студенти студијског програма: Дефектологија-модул: Превенција и третман поремећаја понашања

12. и 26. 12. 2018. године од  14:00 часова

Студенти студијског програма: Дефектологија-модул:Сензомоторичке сметње и поремећаји

13. и 18. 12. 2018. године од  8:00 часова

Студенти студијског програма: Дефектологија-модул:Сметње и поремећаји вида

14. и 21. 12. 2018. године од 8:00 до 12:00 часова

Студенти студијског програма: Дефектологија-модул:Моторичке сметње и поремећаји