Стручна пракса: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

  • Post author:
  • Post category:Info

Упис поена за реализовану стручну праксу у школској 2017/2018. години, за студенте смера Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, вршиће се у уторак 19.6.2018. године у Великој сали.

За студенте треће године упис поена је од 11.00 часова, а за студенте четврте године од 12.30 часова.

За упис поена неопходно је донети индекс и оригинално повратно писмо (или више писама, ако је пракса реализована у неколико установа), са потписом ментора, директора и печатом установе.