Студенти Основних академских студија и мастер академских студија који се финансирају на терет буџета

  • Post author:
  • Post category:Info

Подносе захтев за пријем у студентски дом у времену од 15. до 25. Октобра 2018. године (на прописаном образцу ОБРАЗАЦ (.doc)), а захтев за доделу кредита и стипендија до 31. октобра 2018. године.