Студентски кредити

  • Post author:
  • Post category:Info

Студенти којима је одобрен кредит, а нису предали меницу, потписану и оверену изјаву жиранта и фотокопију или очитану личну карту жиранте, дужни су да до 22.02.2019.  године  до 12:00 часова, донесу документа у студентску службу како би била прослеђена банци. Такође, због неисправно попуњене менице Дивњан Сара и Топличанин Анђелија морају исправити менице.