Универзитетска агенција за Франкофонију (АУФ)

  • Post author:
  • Post category:Info
frankofonОвом приликом  Вас обавештавамо да је Универзитетска агенција за Франкофонију (АУФ) расписала конкурс за стипендије за међународну мобилност студената ради обављања стручне праксе.

​Студенти који говоре француски језик (минимални ниво знања Б1) и који нису већ били стипендисти Универзитетске
 агенције за франкофонију (АУФ), позивају се да се пријаве за међународну мобилност ради обављања стручне праксе како би искористили своје вештине и знања на радном месту, у циљу професионалне интеграције.

Међународна мобилност ради обављања стручне праксе студената одобрава се у трајању од 1 до 3 месеца и може се реализовати у периоду од 18. априла до 17. децембра 2022. године. Студенти завршних година студија морају праксу да заврше до краја 2021/2022 школске године (до 30. септембра 2022. године).

Пракса мора бити призната као део студијаког програма кандидата, што на Универзитету у Београду подразумева унапред закључен Уговор о обављању стручне праксе између матичног факултета студента и послодавца. Модел можете пронаћи на сајту Универзитета у Београду, на следећем линку: 
https://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php . То је образац 3 у оквиру Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова.

Кандидати сами морају да пронађу послодавца ван своје земље (земље пребивалишта). Потребно је да им током праксе радни језик буде француски и да за потребе конкурса од потенцијаног послодавца добију потврду о пријему.

Подршка АУФ-а покрива превоз, месечну накнаду и здравствено осигурање.

На следећем линку можете пронаћи више информација о условима конкурса:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2022-mobilites-de-stage-professionnel-linternational/

Позив за пријаве је отворен од 20. децембра 2021. до 21. марта 2022. године.
Молимо Вас да, уколико процените да на Вашој институцији постоји интерес, о горенаведеном конкурсу обавестите све заинтересоване.
С поштовањем,
Марта Атанасковић