„Шта је студентима потребно за успешно сналажење на тржишту рада?“

  • Post author:
  • Post category:Info

centar za razvoj karijereПотребно је да попуне упитник до 17. фебруара 2019.

Ово истраживање има за циљ да испита потребе студената у вези са сналажењем на тржишту рада, како бисмо усавршили старе и конципирали нове програме за унапређење запошљивости. С обзиром на то да се ситуација на тржишту рада константно и брзо мења, Центар се труди да системским приступом прати те промене и делује у складу са њима.

Важно нам је да што већи број студената попуни упитник како бисмо могли да извучемо релевантне закључке из истраживања.

У прилогу је:
· допис проректора за наставу проф. др Петра Булата
· вест о истраживању коју можете поставити на сајт факултета
· текст за позив студената за учешће у истраживању путем е-маил-а

Резултати истраживања биће објављени на сајту Центра 1.априла 2019.