Програм доедукације

  • Post author:
  • Post category:Info

На основу Закона о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања, члан 30. ( „Службени гласник број 10/2019. Од 19.марта 2019. “), стекли су се услови за…