Month: January 2021

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 1000 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ расписује КОНКУРС

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 1000 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА[1] ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 500 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ МАСТЕР

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

КОНКУРС (.pdf)


[1]   Напомена: Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимања изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на кoja се односе.

Posted by bojan in Info