Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

  • Post author:
  • Post category:Info

Карактеристике моторичког развоја код ученика са сметњама у развоју

 за избор у звање доцента за кандидата др Ивану Сретеновић бити одржано 24.08.2020. године у 17:00 часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан