„Асертивност“, радионица

  • Post author:
  • Post category:Info

предавач: Доц. др Весна Дуканац, Висока школа социјалног рада, Београд

Асертивност представља “скуп понашања које особа манифестује у интерперсоналном контексту а која изражавају њена осећања, ставове, жеље, мишљења или права на директан, одлучан и искрен начин, поштујући осећања, ставове, жеље, мишљења и права других”. За разлику од агресивног и пасивног понашања, која представљају два пола комуникационог континуума, асертивност подразумева коришћење сопствених права без нарушавања права других, односно изражавање сопствених осећања без доживљаја значајне анксиозности. Истраживања указују да је асертивни тренинг важан елемент и за добру свакодневну комуникацију, али и за терапијски приступ када су у питању разне форме анксиозног поремећаја.

На радионици ће бити приказане основне форме три апсекта понашања: агресивног, пасивног и асертивног; као и битне препоруке за превазилажење неадекватних интерперсоналних односа и проблема у комуникацији.