ASK US ANYTHING: Master studijski program Kulturna politika i menadžment

  • Post author:
  • Post category:Info

plakat za 1. septembar 2022 - Ask Us Anything - MA program Kulturna politika i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradučetvrtak, 1. septembar u 18:00 Mala sala
Ciklus predstavljanja fakulteta/
ASK US ANYTHING: Master studijski program Kulturna politika i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu.

govoriće: Nina Mihaljinac, docent FDU-a, rukovodilac studijskog programa i Milica Vranić, coordinator, UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, MA Interdisciplinary Study Program University of Arts

U želji da pomogne mladima u izboru budućeg zanimanja, kao i da naglasi neophodnost ulaganja u znanje i usavršavanje, Studentski kulturni centar već godinama pruža gostoprimstvo fakultetima Beogradskog Univerziteta.

Na događaju će biti predstavljen master studijski program Univerziteta umetnosti u Beogradu, čijim završetkom student stiče akademski naziv master menadžer – kultura i mediji i osposobljen je za naučni i profesionalni rad na: razvojnim i strateškim projektima u oblasti kulture, umetnosti i medija, uspostavljanju instrumenata kulturne politike u svakom domenu umetničkog stvaralaštva i kulturnom razvoju uopšte i razvijanju i uspostavljanju instrumenata interkulturalne saradnje.

Alumni mreža UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment okuplja profesionalce iz svih sfera kulture – umetnike , kustose, muzejske profesionalce, kulturne edukatore, producente, pozorišne reditelje, kulturne atašee, muzičare, akademike i istraživače …– koji imaju dinamične karijere i angažuju se u svim sektorima u kulturi.

Nakon predstavljanja, publika će imati priliku da postavlja pitanja u vezi sa ovim programom.